Jenis-jenis Segitiga

Jenis- jenis Segitiga Jenis-jenis segitiga menurut panjang sisinya a. Segitiga sembarang Segitiga sembarang adalah segitiga yang ketiga sisinya berbeda panjangnya dan ketiga sudutnya tidak sama besarnya. Pada gambar, ΔABC segitiga sembarang : Panjang AB ≠ BC ≠ AC Besar ∠A ≠ ∠B ≠ ∠C b. Segitiga sama kaki Segitiga sama kaki adalah segitiga yang mempunyai…