Perhatikan gambar segitiga di atas !

Pada ΔABC di atas, garis AB, BC, dan AC disebut sisi segitiga. Sehingga ΔABC mempunyai tiga buah sisi yaitu sisi AB, sisi BC, dan sisi AC.

Selain itu, pada segitiga tesebut juga terdapat beberapa sudut. Sudut pada ΔABC adalah ∠A atau ∠BAC, ∠B atau ∠ABC, dan ∠C atau ∠ACB. Setiap segitiga mempunyai tiga buah sudut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *